top of page
Search
  • Writer's pictureWJO

A memory letter: Kabul University

دانشگاه کابل :

مکان که چهار ماه پیش جایگاه امید وآرزو ها به آینده بود جاده هایش شلوغ و حضور دانشجویان صنف هایش را قشنگ ساخته بود

دانشگاه کابل آرزوی هر جوان دانش آموز بعد از فراغت مکتب می باشد که در آن مکان پذیرفته شود و با چهار سال در س خواندن در این مکان زیبا آینده اش را رقم بزند

چهار ماه قبل وقتی وارد دانشگاه میشدی حضور پر رنگ دانشجویان دختر و پسر ترا به وجد می اورد وقتی هر گوشه و کنار دانشگاه را نگاه میکردی بوی کتاب قلم و امید به اینده ی درخشان و طن به مشام ات می رسید وقتی نگاه میکردی دختری با پسری هم صنف اش نشسته بحث حقوقی و دختری با دختر دیگری نشسته شعر دکلمه میکرند و بحث شا از ادبیات جهان و اندیشه های دانشمندان جهان سرچشمه میگرفت

و گوشه ی دیگری دانشجویان به طرف کتابخانه روانه بودن تا آنجا مطالعات بیشتری را انجام بدهند

راه رو هایش را دختران قشنگ با لباس های رنگ رنگی و لبان پر از لبخند قشنگی ی بیشتری می بخشید دختران بدون ترس لبخند می زدن و بدون ترس لباس دلخواه شان را می پوشیدن و بدون هراس کتاب دلخواه شان را مطالعه نموده اندیشه های شان را به نمایش می گذاشتند


اما حالا بعد از حاکمیت طالبان برافغانستان مخصوصن کابل این مکان زیبا و پر از هیاهو به سکوت مرگباری مواجه است ,امروز با دو همکارم به مشکل وارد دانشگاه شدیم دیدیم که درو دیوار دانشگاه چنان خسته به نظر می رسید که گویا تمام آرزو های دانشجویان آنجا دفن شده است هیچ دختری بردانشگاه نبود هیچ لبخندی وجود نداشت دانشگاه چنان غرق سکوت بود که انگار شهر مرده ها باشد

تصادف امروز روز دانشجو بود روزیکه باید دانشجویان پر افتخار مان تقدیر میشدن و باید آنهادراین روز می آموختند و حضور شان دانشگاه را قشنگ می ساخت اما برعکس امروز دانشگاه بیشتر از هر روز دیگر دلتنگ دانشجویانش بود وقتی سکوت دانشگاه را نگاه کردیم دلمان گرفت با دانشگاه همنوا شدیم و اشک ریختیم غمگین دانشگاه را با تمام سلول های وجودمان حس کردیم با اینکه حس امنیت نداشتیم ترسم در تمام وجودمان رخنه کرده بود چون طالبان با موهای ژولیده و وبا ریش رسیده و باپاچه های بلند و تفنگ های دست داشته شان گشت میزدند دانشگاه را به یک مکان نظامی پر از وحشت تبدیل کرده بودن امابا آنهم من با دو همکارم کمی بادر و درخت دانشگاه درد دل کردیم ...

تمام دانشجویان دانشگاه کابل بی صبرانه منتظر اعلان آغاز دانشگاه هستند میخواهند درس های ناتکمیل شان را تکمیل بسازند اکثریت شان میخواهند سمستر آخر را به پایان برساند و آن رویا را که چهار سال قبل می دیدن به حقیقت مبدل بسازند و پابه خدمت جامعه و وطنش بگذارند ...


اما سوال من از نظام جدید (طالبان) این است که برنامه ی شما برای آغاز دو باره دانشگاه چی است و تا چی زمانی میخواهید درب مکتب و دانشگاه را به رخ دختران افغانستان ببندید

آیا شما حس نمی کنید که چهار ماه شده دروازه علم و دانش را بر رخ ما بسته ین و

به چی حد خنجر بزرگی برکمر یادگیری این نسل کوبیده اید ?

66 views0 comments

Comments


bottom of page